515/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1382/2007) 2 § nojalla, sellaisena kuin se on laissa 354/2012:

1 §

Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva Pohjoismaiden välinen 15 päivänä joulukuuta 2005 Kööpenhaminassa tehty sopimus (Pohjoismainen pidätysmääräys) tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 27 päivänä marraskuuta 2007 ja tasavallan presidentti 21 päivänä joulukuuta 2007. Hyväksymiskirja on talletettu 21 päivänä joulukuuta 2007 Tanskan ulkoministeriön huostaan.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1382/2007) tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2012.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2012.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 72/2012)

  Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Jaakko Rautio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.