505/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) 128 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1490/2011:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) 128 b §:ssä tarkoitettujen Finanssivalvonnan internetsivuilla pidettävien tietojen laajuudesta.

2 §

Yhteissijoitusyrityksen saatavilla on pidettävä:

1) arvopapereita koskevat säännökset, joita sovelletaan rahasto-osuuteen ja siihen rinnastettavaan yhteissijoitusyrityksen osuuteen, säännökset tällaisten arvopaperien markkinoinnista ja markkinoinnin sisältöä koskevista vaatimuksista sekä säännökset rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynnistä;

2) säännökset elinkeinotoiminnassa noudatettavaa menettelyä koskevista vaatimuksista;

3) Finanssivalvonnan toimenpidemaksusta annetut säännökset ja tiedot yhteissijoitusyritykseltä perittävistä maksuista;

4) Finanssivalvonnan sähköpostiosoite;

5) selostus 1—4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2012.

  Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Neuvotteleva virkamies
Irmeli Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.