503/2012

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään riistavahinkolain (105/2009) 11 §:n nojalla:

1 §
Eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot

Eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot ovat asetuksen liitteessä 1.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 2012. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivä tammikuuta 2012 ja turkiseläinten osalta 1 päivä tammikuuta 2011 jälkeen aiheutuneisiin eläinvahinkoihin.

Tällä asetuksella kumotaan eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (791/2010).

  Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Liite 1

Nautakarja euroa
Lypsylehmät 760
Emolehmät 760
Sonnit >2 v 1000
Sonnit 1-2 v 640
Hiehot teuraaksi > 2 v 570
Hiehot uudistukseen < 2 v 760
Hiehot 1-2 v 590
Vasikat < 1 v 170
Siat
Karjut 540
Emakot > 8 kk 300
Muut Siat > 2 kk 185
Lihotussiat > 2 kk 80
Porsaat < 2 kk 40
Siipikarja
Munivat kanat 2,70
Kananpoikaset 3,40
Broilerit 0,70
Kalkkunat 7,50
Muu siipikarja 2,50
Vuohet ja lampaat
Siitoskilit 183
Lypsykutut 312,50
Siitospukit 375
Teuraslampaat 105
Siitoskaritsat 350
Siitosuuhet 431
Siitospässit 556
Hevoset
Hevoset > 1 v 2500
Hevoset < 1 v 1500
Ponit 1500
Porot
Siitosvaatimet 676,20
Teurasvaatimet 225,40
Siitoshirvaat 483,00
Teurashirvaat 322,00
Teurashärät 322,00
Ajoporo 483,00
Siitosvasat 283,36
Teurasvasa 141,68
Villisiat
Karjut 1000
Emakot 1000
Teurassiat 1,5-2 v 533
Porsaat 189
Turkiseläimet
Minkki 42
siitosuros 110
siitosnaaras 80
Sinikettu 125
siitosuros 350
siitosnaaras 200
Hopeakettu 140
siitosuros 350
siitosnaaras 250
Suomensupi 82
siitosuros 200
siitosnaaras 150
Muut tarhattavat eläimet
Kuusipeurat > 1 v 2000
Kuusipeurat < 1 v 1000
Alpakat 5500
Fasaanit, sorsat, peltopyyt
Emo-/siitoslinnut > 26 vkoa 80
nuori lintu 1-26 vkoa 3 + n n=ikä viikkoina
untuvikko 3
Mehiläiset
1-osastoinen pesä sisältää osaston, pohjan, katon, rakennetut kehät ja mehiläiset sekä hunajan 300
1-osastoinen luomupesä 330
lisäosasto 190
lisäosasto Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY -keskuksien alueella 205
lisäosasto luomu- tai lajihunajan tuotanto 220
Kirchain -parituspesä sisältäen pesän, ruoan, mehiläiset ja emon 51
Apidea -parituspesä samalla kokoonpanolla 57
Muut parituspesät 51
Ruokintalaatikko 16
Siitepölyn keräin
pohjalla oleva malli 30
edessä oleva malli 19
Sulkuristikko
kehyksineen, metallinen 16
muovinen 6
Koirat
Perusarvo puhdasrotuisille koirille 1600
Perusarvo sekarotuisille koirille 800
-perusarvoon lisätään kohdat A -D
-kun koira saavuttaa muotovalion arvon, perusarvoon lisätään summat vain kohdista A, C, D
-kun koira saavuttaa käyttövalion arvon, perusarvoon lisätään summat kohdista A, B ja D sekä kohdasta C, mikäli kyse on eri koelajista
A 1. Vähintään 1½ -vuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi (paimennus, vartiointi tai siihen verrattava tehtävä)
2500
A 2. Hyväksytty luonnetestitulos tai käyttäytymiskoe tai soveltuvuuskoe tms. (vain yksi tulos huomioidaan)
200
A 3. Tehty terveystutkimus 500
B. Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella:
SERT 300
-serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta
ERI 200
EH 150
H 100
-paras laatuarvostelu hyväksytään ja otetaan huomioon vain kerran
C. Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella:
- rotukohtaisen koemuodon palkinto (tuloksia huomioidaan enintään neljä)
500
-Hyväksytty taipumuskoesuoritus 500
D. Valionarvot:
FIN MVA
(Suomen muotovalio) 1600
-ensimmäinen käyttövalionarvo (KVA) 3000
-muut Suomen ja muiden maiden valionarvot á 500
KANS MVA
(kansainvälinen muotovalio) 1000
KANS KVA
(kansainvälinen käyttövalio) 1000
KVA ja KVA-K
(käyttövalion lisäksi ketunajokokeen käyttövalio) 2000
Vahingoittuneen eläimen siitos-arvon menetys Siitoseläimen ja teuraseläimen arvon erotus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.