491/2012

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012

Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 6 §:n 1 momentin 13 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1541/1992, sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 847/1970, 509/1973, 718/1990, 1541/1992 ja 1088/2008, uusi 14 kohta seuraavasti:

6 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


13) kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön; sekä

14) yleisradioverosta annetun lain (484/2012) nojalla suoritettava yhteisön yleisradiovero.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

HE 28/2012
VaVM 14/2012
EV 66/2012

  Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.