421/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 967/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Ylijohtaja
Anita Lehikoinen

Liite

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet:

AYO Aalto-yliopisto
HY Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan
ISY Itä-Suomen yliopisto
JY Jyväskylän yliopisto
KuvA Kuvataideakatemia
LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LY Lapin yliopisto
OY Oulun yliopisto
SibA Sibelius-Akatemia
SHH Svenska handelshögskolan
TaY Tampereen yliopisto
TeaK Teatterikorkeakoulu
TTY Tampereen teknillinen yliopisto
TY Turun yliopisto
VY Vaasan yliopisto
ÅA Åbo Akademi
Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
ELÄINLÄÄKETIETEEN ALA HY
Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto Doctor of Veterinary Medicine
FARMASIAN ALA HY, ISY, ÅA 1
Farmaseutin tutkinto Bachelor of Science (Pharmacy)
Proviisorin tutkinto Master of Science (Pharmacy)
Farmasian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Science (Pharmacy)
Farmasian tohtorin tutkinto Doctor of Science (Pharmacy)
HAMMASLÄÄKETIETEEN ALA HY, ISY, OY, TY
Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Dentistry
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Dentistry
Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto Doctor of Dental Science
HUMANISTINEN ALA HY, ISY, JY, OY, TaY TY, VY, ÅA,
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts
Filosofian maisterin tutkinto Master of Arts
Filosofian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy

1 vain farmaseutin tutkinto

Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
KASVATUSTIETEELLINEN ALA   HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Education)
Kasvatustieteen maisterin tutkinto Master of Arts (Education)
Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Philosophy (Education)
Kasvatustieteen tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy (Education)
  KAUPPATIETEELLINEN ALA AYO, ISY, JY, LTY, OY, SHH, TaY, TY, VY, ÅA
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto Master of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Science (Economics and Business Administration)
KUVATAITEEN ALA KuvA
Kuvataiteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Fine Arts
Kuvataiteen maisterin tutkinto Master of Fine Arts
Kuvataiteen tohtorin tutkinto Doctor of Fine Arts
LIIKUNTATIETEELLINEN ALA JY
Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Science (Sport and Health Sciences)
Liikuntatieteiden maisterin tutkinto Master of Science (Sport and Health Sciences)
Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Philosophy (Sport and Health Sciences)
Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy (Sport and Health Sciences)
LUONNONTIETEELLINEN ALA    HY, ISY, JY, OY, TaY, TTY,2 TY, ÅA
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Science
Filosofian maisterin tutkinto Master of Science
Filosofian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy
LÄÄKETIETEELLINEN ALA HY, ISY, OY, TaY, TY
Lääketieteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Medicine
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Medicine
Lääketieteen tohtorin tutkinto Doctor of Medical Science

2 Tampereen teknillisellä yliopistolla on luonnontieteellisen alan koulutusvastuu erikseen opetusministeriön asetuksella säädettävissä oppiaineissa. Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkinnon nimike on kuitenkin aina teknillistieteellisen alan mukainen tutkintonimike.

Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN ALA HY, ISY 3
Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatintutkinto Bachelor of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden maisterin tutkinto Master of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto Master of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Science (Agriculture and Forestry)
MUSIIKIN ALA SibA
Musiikin kandidaatin tutkinto Bachelor of Music
Musiikin maisterin tutkinto Master of Music
Musiikin lisensiaatin tutkinto Licentiate of Music
Musiikin tohtorin tutkinto Doctor of Music

3 vain metsätieteellinen ala

Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
OIKEUSTIETEELLINEN ALA HY, ISY, LY, TY, ÅA4
Oikeusnotaarin tutkinto Bachelor of Laws
Oikeustieteen maisterin tutkinto Master of Laws
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto Master of International and Comparative Law
Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Laws
Oikeustieteen tohtorin tutkinto Doctor of Laws
PSYKOLOGIAN ALA   HY, ISY, JY, TaY, TY, ÅA
Psykologian kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Psychology)
Psykologian maisterin tutkinto Master of Arts (Psychology)
Filosofian maisterin tutkinto Master of Arts
Psykologian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Arts (Psychology)
Psykologian tohtorin tutkinto Doctor of Philosophy (Psychology)
TAIDETEOLLINEN ALA AYO, LY
Taiteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Art and Design)
Taiteen maisterin tutkinto Master of Arts (Art and Design)
Taiteen tohtorin tutkinto Doctor of Arts (Art and Design)

4 vain oikeusnotaarin tutkinto

Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
TANSSIALA TeaK
Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Dance)
Tanssitaiteen maisterin tutkinto Master of Arts (Dance)
Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Arts (Dance)
Tanssitaiteen tohtorin tutkinto Doctor of Arts (Dance)
TEATTERIALA  TeaK, TaY
Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen maisterin tutkinto Master of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto Licentiate of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen tohtorin tutkinto Doctor of Arts (Theatre and Drama)
TEKNILLISTIETEELLINEN ALA   AYO, LTY, OY, TTY, TY, VY, ÅA
Tekniikan kandidaatin tutkinto Bachelor of Science (Technology)/(Architecture)
Arkkitehdin tutkinto Master of Science (Architecture) AYO, OY, TTY
Diplomi-insinöörin tutkinto Master of Science (Technology)
Maisema-arkkitehdin tutkinto Master of Science (Landscape Architecture) AYO
Tekniikan lisensiaatin tutkinto Licentiate of Science  (Technology)/(Architecture)
Tekniikan tohtorin tutkinto Doctor of Science (Technology)/(Architecture)
TEOLOGIAN ALA HY, ISY, ÅA
Teologian kandidaatin tutkinto Bachelor of Theology
Teologian maisterin tutkinto Master of Theology
Teologian lisensiaatin tutkinto Licentiate of Theology
Teologian tohtorin tutkinto Doctor of Theology
TERVEYSTIETEIDEN ALA   ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Health Sciences
Terveystieteiden maisterin tutkinto Master of Health Sciences
Terveystieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Health Sciences
Terveystieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Health Sciences
YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA   HY, HY (SSKH),5 ISY, JY, LY, TaY, TY, VY, ÅA,
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Social Sciences
Hallintotieteiden maisterin tutkinto Master of Administrative Sciences
Valtiotieteiden maisterin tutkinto Master of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Master of Social Sciences

5 vain kandidaatin tutkinto

Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Administrative Sciences
Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto Licentiate of Social Sciences
Hallintotieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Doctor of Social Sciences
  Filosofian tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy) voidaan suorittaa tieteellisessä jatkokoulutuksessa Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Lapin yliopistossa, Oulun yliopistoissa, Svenska handelshögskolanissa, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Turun yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.