308/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) 1 §:n 1 momentin 3, 7, 8 ja 13 kohta seuraavasti:

1 §
Velvoitteen piiri

Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008), jäljempänä velvoitevarastointilaki, 4 §:n 1 momentissa mainittuihin lääkeryhmiin sisältyvistä lääkeaineista ja lääkkeiden valmistuksessa käytettävistä apu- ja lisäaineista sekä pakkausmateriaaleista varastointivelvoitteen piiriin kuuluvat:


3) sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä ja diureeteista: suoneen annettava adrenaliini, digoksiini, diltiatseemi, ramipriili, furosemidi, hydroklooritiatsidi, glyseryylinitraatti, metoprololi, dobutamiini, isosorbidimononitraatti ja amiodaroni;


7) myrkytyslääkkeistä, rokotteista ja immunoglobuliineista: lääkehiili, A- ja B-hepatiitti- sekä vesikauhurokotteet, gammaglobuliinit suonensisäiseen ja lihaksen sisäiseen käyttöön sekä jäykkäkouristuksen, rabieksen ja hepatiitti-B:n hoitoon tarkoitetut immunoglobuliinit sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maahantuomat tai hankkimat kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet influenssarokotteita lukuun ottamatta;

8) hengityselinten sairauksien lääkkeistä: flutikasoni, budesonidi, salbutamoli, salmeteroli ja teofylliini;


13) antitromboottisista lääkeaineista ja hemostaateista: reteplaasi, tenekteplaasi, hepariini, hyytymistekijä VIII, hyytymistekijä IX, varfariini, daltepariini ja enoksapariini sekä syöpälääkkeistä ja niiden haittavaikutusten hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, immunostimulanteista ja immunosuppressanteista liitteessä mainitut valmisteet; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Varastointivelvollisen on saatettava velvoitevarastonsa tämän asetuksen mukaiseksi 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.