303/2012

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston päätös Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymisestä

Valtioneuvosto on kuntajakolain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Vähänkyrön kunta lakkaa ja yhdistyy Vaasan kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Uusi Vaasan kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Vaasan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi Vaasan kaupunki on kaksikielinen kunta, jonka enemmistökieli on suomi.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Muutoksenhakukielto

Kuntajakolain 55 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhteisen esityksen mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta.

  Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.