258/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain (1231/2011) voimaantulosäännöksen, työturvallisuuslain muuttamisesta annetun lain (1232/2011) voimaantulosäännöksen sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta annetun lain (1233/2011) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain (1231/2011) 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 § tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 2012.

Työturvallisuuslain muuttamisesta annettu laki (1232/2011) tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta annettu laki (1233/2011) tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

  Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.