181/2012

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 5—7 § seuraavasti:

5 §
Rahoitusperusteiden keskinäinen jakautuminen

Yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta 75 prosenttia määräytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 25 prosenttia muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella määräytyvä osuus rahoituksesta jakaantuu koulutuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 41 prosenttia koko perusrahoituksesta ja tutkimuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 34 prosenttia koko perusrahoituksesta.

Muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella määräytyvä osuus rahoituksesta jakaantuu strategiaperusteiseen rahoitusosuuteen, joka on 10 prosenttia koko perusrahoituksesta, alakohtaiseen rahoitusosuuteen, joka on 8 prosenttia koko perusrahoituksesta ja valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 7 prosenttia koko perusrahoituksesta.

6 §
Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusperusteet

Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu suoritettuihin tutkintoihin ja opintopisteisiin, kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen ja yliopistosta valmistuneiden työllisten määrään.

Tutkimuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu julkaisuihin, suoritettuihin tohtorintutkintoihin, kilpailtuun tutkimusrahoitukseen ja tiedeyhteisön kansainvälistymiseen.

Rahoitusperusteiden laskentakriteereistä säädetään erikseen.

7 §
Muihin koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteisiin pohjautuvat rahoitusperusteet

Strategiaperusteinen rahoitusosuus perustuu yliopistojen strategiatyöhön ja sen keskeisiin painopisteisiin sekä yliopistojen profiloitumiseen. Strategiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välillä.

Alakohtainen rahoitusosuus perustuu seuraavien alojen erityistarpeisiin:

1) taidealat:

a) kuvataiteen ala;

b) musiikin ala;

c) taideteollinen ala;

d) teatteriala;

e) tanssiala;

2) luonnontieteellinen ala;

3) teknillistieteellinen ala;

4) lääketieteelliset alat:

a) lääketieteellinen ala;

b) hammaslääketieteen ala;

c) eläinlääketieteen ala.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää sopimuskauden alussa yliopistoja kuultuaan valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvästä rahoitusosuudesta. Tähän rahoitusosuuteen kuuluvat toiminnot tai infrastruktuurit, joilla on erityistä valtakunnallista koulutus-, tutkimus- tai sivistyspoliittista merkitystä, Kansalliskirjaston ja harjoittelukoulujen rahoitus sekä yliopistokeskusten koordinoinnin rahoitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.