167/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (915/2005) 10 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 3 ja 4 momentti ja 14 §:n 1 momentti seuraavasti:

10 §
Ylioppilastutkintolautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen sekä opetushallituksen esityksestä. Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.


12 §
Palkkiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten ja apujäsenten palkkiot.

13 §
Kanslia ja virkamiehet

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää pääsihteerin lautakuntaa kuultuaan. Muut virkamiehet nimittää lautakunta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa pääsihteerin palkkauksen.

14 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääsihteeriltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Anne-Marie Brisson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.