160/2012

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (48/2011) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 11 § seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 158,10 euroa eläinyksiköstä.


8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—B-tukialue C1—C4-tukialue
euroa euroa
emolehmä tai emolehmähieho 170,25 95,45
sonni tai härkä 421,55 244,10

11 §
Palkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan myöntää 42,30 euroa eläimestä. Palkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 900 000 euroa.  Jos eläinkohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinten kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinkohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.