159/2012

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (606/2008) 13 § sekä lisätään asetukseen uusi 13 a—13 d § seuraavasti:

13 §
Viranomaiset

Maaseutuvirasto vastaa tuen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

13 a §
Käyttösuunnitelman valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain toukokuun loppuun mennessä Maaseutuvirastolle maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelun linjaukset ja alustavan määrärahakehyksen seuraavalle vuodelle.

Maaseutuvirasto laatii lokakuun loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksen seuraavan vuoden maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen määrärahan käyttösuunnitelmaksi. Käyttösuunnitelma laaditaan hankekohtaisena ja siihen sisältyvät avustus- ja sopimusehdot.

13 b §
Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) selvitykset hankkeista ja hankekokonaisuuksista ja niiden toteuttajista sekä toteutusaikatauluista;

2) selvitykset hankkeiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisesta kyseessä olevana vuonna aiheutuvista kustannuksista;

3) selvitykset seuraaville vuosille jatkuvien hankkeiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

13 c §
Käyttösuunnitelman vahvistaminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa käyttösuunnitelman ja antaa sitä koskevan toimeenpanopäätöksen viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

13 d §
Käyttösuunnitelman toimeenpano

Maaseutuvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain selvityksen määrärahan käytöstä ja hankkeiden toteutuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2012.

Avustuksen, joka perustuu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn päätökseen, käsittelyn ja maksatuksen hoitaa maa- ja metsätalousministeriö.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.