111/2012

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 4 kohdan ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 6 §:n 4 kohta ja 7 §, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 785/2011, seuraavasti:

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) talousjohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstöpäälliköllä sekä viestintäpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. 

7 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, hallintojohtajan, kansainvälisten asiain johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen, henkilöstöpäällikön, viestintäpäällikön ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.