108/2012

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (846/2008) uusi 34 a § seuraavasti:

34 a §
Kotitalousjäte

Toimeenpanoasetuksen liitteen I A neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettuja suljetusta ja valvotusta keräysjärjestelmästä peräisin olevia kompostoituja tai fermentoituja kotitalousjätteitä saa käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Käytön edellytyksenä on, että kotitalousjäte täyttää neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoasetuksessa sekä lannoitevalmistelaissa (539/2006) asetetut vaatimukset.

Kotitalousjätteeksi katsotaan myös jäte, joka on peräisin suurkeittiöstä tai pitopalvelusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Tero Tolonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.