106/2012

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus  eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta  annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1695/2009) 1 ja 11 §, 12—15 §:n otsikko sekä 16 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan eräiden ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (1652/2009) (rahoituslaki) 2 luvussa tarkoitettuun tukeen, ellei valtioneuvoston asetuksessa rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) muuta säädetä.

11 § 
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialan hankkeet

Rahoituslain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että maakunnan liitto on pyytänyt merkittävimmistä hankkeista lausunnon sen varmistamiseksi, ettei hankkeissa poiketa laissa tai sen nojalla säädetystä eikä toimialaa koskevissa eduskunnan tai valtioneuvoston päätöksessä taikka opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai Opetushallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvassa lakiin perustuvassa päätöksessä määrätystä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on aina pyydettävä lausunto kansallisten rakennerahasto-ohjelmien sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmien hankkeista, jotka koskevat korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittamista tai korkeakouluverkon muutoksia.

Maakunnan liitto lähettää lausuntopyynnön työ- ja elinkeinoministeriöön, joka toimittaa sen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriöiden lausunnot ovat maakunnan liittoa sitovia, jos ne sisällöllisesti perustuvat 1 momentissa mainittuihin säädöksiin tai päätöksiin.

12 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialan kehittämishankkeiden hyväksyttävät kustannukset

13 §
Tuen määrä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialan kehittämishankkeissa

14 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialan investointihankkeiden hyväksyttävät kustannukset

15 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialan investointihankkeiden tuen määrä

16 §  
Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämis- hankkeet

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää maakunnan kehittämisrahaa, Euroopan aluekehitysrahaston tai Euroopan sosiaalirahaston varoja ja niitä vastaavia valtion varoja taikka kansalliseen maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen varattuja kansallisia varoja rahoituslain 6 §:n mukaisiin kehittämishankkeisiin ja tekniseen tukeen.  Edellytyksenä on, että hanke hyödyttää useampaa kuin yhtä aluetta tai on valtakunnallisesti tärkeä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Tuula Manelius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.