101/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 930/1999, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 953/1998, 930/1999 ja 1033/1999, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Valtion talousarvion rajoissa voidaan tasavallan presidentille hänen eläkkeelle siirtymisestään lähtien tarjota sopiva asunto kohtuullista vuokraa vastaan sekä tarpeen mukaan tarkoitukseen sopivat työtilat samoin kuin antaa tarpeen mukaan kuljetus- ja turvallisuuspalveluja sekä sihteeri- ja toimistopalveluja. Lisäksi voidaan samoin edellytyksin antaa tarpeen mukaan muita palveluja, joita eläkkeelle siirtynyt tasavallan presidentti tarvitsee toimiessaan valtiollisena edustajana tai siihen rinnastettavassa tehtävässä entisenä valtiopäämiehenä.


Eläkkeelle siirtyneen tasavallan presidentin kuoltua on hänen leskellään ja alle 18-vuotiailla lapsilla oikeus edelleen käyttää asuntonaan yhteisenä kotina ollutta 2 momentissa tarkoitettua asuntoa kohtuullista vuokraa vastaan. Tasavallan presidentin leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille voidaan tarvittaessa tarjota muita 2 momentissa tarkoitettuja palveluita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa eläkkeelle siirtyneeseen presidenttiin.

HE 91/2011
HaVM 1/2011
PeVL 23/2011
EV 2/2012

  Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.