94/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 1:n 1, 3, 4.1, 5.1, 6 ja 7 kohta sekä liite 2, sellaisina kuin niistä ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 1049/2011, liite 1:n 6 kohta ja liite 2:n 1—3, 5 ja 6 kohta asetuksessa 262/2011, liite 1:n 7 kohta asetuksessa 981/2009 ja liite 2:n 4 ja 7 kohta asetuksessa 1229/2011, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä helmikuuta 2012, lukuun ottamatta liite 1:n 3, 4.1 ja 5.1 kohtaa, jotka tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2012 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

  Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2: Muutos eläkekassojen laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.