93/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 1, 3, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.4 ja 5.1 kohta sekä liite 2, sellaisina kuin niistä ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 1048/2011, liite 1:n 4.2.4 kohta asetuksessa 980/2009, liite 1:n 5.1 kohta sekä liite 2:n 1—4, 6 ja 7 kohta asetuksessa 261/2011 sekä liite 2:n 5 ja 8 kohta asetuksessa 1228/2011, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä helmikuuta 2012, lukuun ottamatta liite 1:n 3, 4.1.1 ja 4.2.1 kohtaa, jotka tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2012 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

  Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2: Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.