84/2012

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 6 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 58/2004 ja 1023/2007, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1131/2011, uusi 17 a kohta seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:


17 a) Fingrid Oyj;


6 §
Virkojen täyttäminen

Valtioneuvoston controllerin ja apulaiscontrollerin nimittämisestä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988).

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö, jollei nimitystoimivallasta erikseen muuta säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.