72/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

kumotaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 445/1995, 793/1997, 413/2007, 232/2009, 907/2009 ja 736/2010, sekä

muutetaan 2 ja 28 §, sellaisena kuin niistä on 28 § asetuksissa 274/2000, 413/2007 ja 907/2009, seuraavasti:

2 §

Valtion talousarviossa eriteltävä virka perustetaan, lakkautetaan ja viran nimi muutetaan asianomaisen ministeriön päätöksellä, lukuun ottamatta oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön virkaa, jonka osalta päätökset tekee oikeuskanslerinvirasto.

Valtion virkamieslain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun viraston päällikön virka, jota ei eritellä valtion talousarviossa, perustetaan, lakkautetaan ja muutetaan sekä siirretään samassa virastossa asianomaisen ministeriön päätöksellä.

28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:

1) ulkoasiainministeriön osastopäällikön tehtävään määrätty ulkoasiainneuvos;

2) ministeriön osaston päällikkönä toimiva ylijohtaja;

3) sisäasiainministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja;

4) valtakunnansovittelija; sekä

5) ohjelmajohtaja.

Valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja virastojen päälliköitä ovat välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköt sekä valtion liikelaitosten toimitusjohtajat lukuun ottamatta seuraavia virkoja:

1) valtion oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan, Oikeusrekisterikeskuksen johtajan ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan virat;

2) Pelastusopiston rehtorin, Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan sekä valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen johtajan virat;

3) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtajan virka;

4) Näkövammaisten kirjasto Celian kirjastonjohtajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston johtajan, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen johtajan, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtajan, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn johtajan, ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin sekä opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan virat;

5) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian rehtorin ja työneuvoston sihteerin virat; sekä

6) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimistopäällikön virat.

Valtakunnansyyttäjä on välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikkö, mutta ei valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettu virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2012.

  Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2012

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.