68/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2012 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2012 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 27,18 %
Kunnallisveron osuus 62,74 %
Kirkollisveron osuus 3,42 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,07 %
— päivärahamaksun osuus 2,59 %
3 §

Verovuodelta 2012 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2010 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2012 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2012 ja 1 päivän tammikuuta 2011 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2012 ja 1 päivän tammikuuta 2011 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2012 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja ortodoksisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja ortodoksinen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Hämeenlinna 500 000
Rautalampi 30 500
Kunta ja ortodoksinen seurakunta Kunnallisveron korotus, euroa Kirkollisveron korotus, euroa
Hausjärvi 500 000
Kuopio 30 500
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2012 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2012 Helmikuu 1 918 551 164
Maaliskuu 2 060 389 485
Huhtikuu 2 165 095 466
Toukokuu 2 112 511 064
Kesäkuu 2 067 646 627
Heinäkuu 2 468 873 641
Elokuu 2 326 036 107
Syyskuu 2 041 726 760
Lokakuu 2 059 627 619
Marraskuu 2 039 575 176
Joulukuu 2 049 422 945
2013 Tammikuu 2 143 056 400

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2012 Helmikuu 111 300 000
Maaliskuu 127 854 048
Huhtikuu 135 907 045
Toukokuu 134 073 762
Kesäkuu 133 309 030
Heinäkuu 162 241 579
Elokuu 156 404 963
Syyskuu 134 888 998
Lokakuu 134 097 642
Marraskuu 130 772 907
Joulukuu 128 556 417
2013 Tammikuu 137 693 610
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.