58/2012

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) liitteet 3—7, sellaisina kuin ne ovat liitteet 3 ja 5—7 ovat asetuksessa 249/2010 ja liite 4 asetuksessa 185/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Liite 3

Valvottavat eläintaudit, joista on ilmoitettava välittömästi

1)    Myyräekinokokkoosi (Echinococcus multilocularis)

2)    TSE-taudit, muut kuin liitteen 2 kohdissa 2 ja 14 tarkoitetut tapaukset

3)    IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

4)    nautojen tarttuva leukoosi

5)    nautojen BVD/MD (bovine viral diarrhoea/mucosal disease)

6)    hevosten näivetystauti (equine infectious anemia)

7)    maedivisna

8)    CAE (caprine arthritis/encephalitis)

9)    TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

10)  PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

11)  kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD) Kymijoen, Juustilanjoen, Hounijoen, Tervajoen, Vilajoen, Urpalanjoen, Vaalimaanjoen, Virojoen, Vehkajoen, Summajoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen, Hiitolanjoen, Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

12)  kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

13)  Kalojen Piscirickettsia salmonis-tartunta

14)  kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN) sisävesialueella ja vaelluskalojen nousualueella

15)  karpin kevätviremia (SVC)

16)  koikarpin herpesvirus-tauti (KHV)

17)  kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

18)  kalojen PD-tauti (pancreas disease) ja SD-tauti (sleeping disease)

19)  kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS) Ahvenanmaan maakunnassa

20)  nilviäisten marteilioosi-tartunta (Marteilia refringens)

21)  nilviäisten bonamioosi-tartunta (Bonamia ostrae)

22)  äyriäisten valkopilkkutauti

23)  mehiläisten pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

24)  mehiläisten Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp.)

25)  mehiläisten varroatoosi (Varroa destructor) Ahvenanmaan maakunnassa

Liite 4

Valvottavat eläintaudit, joista on ilmoitettava kuukausittain

1)  salmonellatartunnat naudoilla, sioilla, kanoilla, kalkkunoilla ja broilereilla

2)  sikojen trikinoosi

3)  Mycoplasma gallisepticum-tartunta

4)  Mycoplasma-meleagridis-tartunta

5)  mehiläisten esikotelomätä (Paenibacillus larvae sp. larvae)

Liite 5

Muut tarttuvat eläintaudit, joista on ilmoitettava välittömästi

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1)     apinarokko

2)     besnoitioosi (Besnoitia besnoiti)

3)     Brucella canis -infektio

4)     hirviekinokokkoosi (Echinococcus granulosus)

5)     influenssat, muut kuin liitteen 1 kohdassa 14 tarkoitettu lintuinfluenssa sekä liitteen 6 kohdassa 29 tarkoitettu tavanomainen sikainfluenssa ja kohdassa 38 tarkoitettu tavanomainen hevosinfluenssa

6)     Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7)     leptospiroosi

8)     lehmärokko

9)     Paramykso 1 -tartunta linnuilla

10)   paratuberkuloosi

11)   Q-kuume

12)   ritinärutto (Clostridium chauvoei)

13)   West Nile Fever

14)   muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

15)   Campylobacter fetus ssp. venerealis-tartunta

16)   Mycoplasma bovis-tartunta

17)   Parafilaria bovicola -tartunta

18)   Trichomonas foetus -tartunta

Sikojen taudit

19)   HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

20)   PED (porcine epidemic diarrhea)

21)   PRCV (porcine respiratory corona virus)

Hevosten taudit

22)   CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

23)   hevossyyhy (Sarcoptes equi)

24)   piroplasmoosi

25)   salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S.abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

26)   entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus)

27)   kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

28)   lammassyyhy (Psoroptes ovis)

29)   Mycoplasma capricolum, M. mycoides var. mycoides

30)   pulmonaari adenomatoosi

31)   tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Lintujen taudit

32)   IB (avian infectious bronchitis)

33)   ILT (avian infectious laryngotracheitis)

34)   psittakoosi (Chlamydophila psittaci)

Kalojen ja rapujen  taudit

35)   kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD), muut kuin liitteen 3 kohdassa 11 tarkoitetut tapaukset

36)   kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN) merialueella

37)   Rapurutto

Jänisten ja kanien taudit

38)   myksomatoosi

Liite 6

Muut tarttuvat eläintaudit, joista on ilmoitettava kuukausittain

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1)     atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta

2)     botulismi

3)     distomatoosi (Fasciola hepatica)

4)     kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 15 tarkoitetut tapaukset

5)     leishmaniaasi

6)     lintutuberkuloosi

7)     listerioosi

8)     orf (contagious pustular dermatitis)

9)     pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

10)   psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 34 tarkoitetut tapaukset

11)   pälvisilsa

12)   salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 25 tarkoitetut tapaukset

13)   systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja C.bovis)

14)   toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

15)   trikinelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 2 todetut tapaukset

16)   tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

17)   Yersinia enterocolitica -tartunta

18)   Yersinia pseudotuberculosis -tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

19)   EHEC-tartunta

Nautojen taudit

20)   aktinomykoosi

21)   keuhkomato

22)   kinokuume

23)   kokkidioosi

24)   laidunkuume

25)   valelehmärokko (pseudocowpox)

26)   punatauti

27)   virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

28)   kliininen PMWS tilatasolla

29)   tavanomainen sikainfluenssa

30)   porsasyskä

31)   aivastustauti

32)   dysenteria

33)   Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta

34)   tyyppiä C oleva Clostridium perfringens -tartunta

35)   kapi (Sarcoptes scabiei var. suis)

36)   sikaruusu

37)   ödeematauti

Hevosten taudit

38)   tavanomainen hevosinfluenssa

39)   pääntauti

40)   rinopneumoniitti (virusabortti)

41)   virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit

42)   enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)

43)   Borderin tauti

44)   kokkidioosi

45)   sorkkamätä

Lintujen taudit

46)   AE (avian encephalomyelitis)

47)   Gumborotauti

48)   kanakolera

49)   leukoosi

50)   Marekin tauti

51)   sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit

52)   kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

53)   minkkien virusripuli

54)   penikkatauti

55)   plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

56)   akariaasi (Acarapis woodi)

57)   nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae)

58)   toukkamätä (Melissococcus pluton)

59)   varroatoosi, muut kuin liitteen 3 kohdassa 25 tarkoitetut tapaukset

Kalojen ja rapujen taudit

60)   lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat

61)   Gyrodactylus salaris -tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 12 tarkoitetut tapaukset

62)   kalojen Yersinia ruckeri -tartunta (ERM)

Koirien ja kissojen taudit

63)   kissarutto

64)   koiran kettusyyhy

65)   koiran penikkatauti

Liite 7

Välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavat zoonoosit

1)     apinarokko

2)     ebola

3)     EHEC

4)     ekinokokkoosi koiralla

5)     hirvieläinten tuberkuloosi

6)     Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7)     lehmärokko

8)     lintuinfluenssa

9)     luomistauti

10)   nautatuberkuloosi

11)   orf

12)   pernarutto

13)   psittakoosi

14)   raivotauti

15)   salmonellatartunnat naudoilla, sioilla, siipikarjalla, hevosilla, lampailla ja vuohilla

16)   tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

17)   West Nile fever

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.