54/2012

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä opintotukilain (65/1994) 49 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta opiskelijaravintoloille opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi (ateriakohtainen avustus) ja muualla kuin korkeakoulun tai sen ylläpitäjän hallinnassa olevissa tai omistamissa tiloissa sijaitsevien opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin (ylimääräinen avustus).

Avustusta voidaan myöntää alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi.

2 §
Ateriakohtaisen avustuksen myöntämisen edellytykset

Ateriakohtaisen avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) ravintolatoiminta on tarpeellista riittävien ruokailumahdollisuuksien järjestämiseksi opiskelijoille;

2) ravintolatoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) opiskelija-ateria täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset;

4) ravintolanpitäjä perii opiskelija-ateriasta enintään tässä asetuksessa vahvistetun enimmäishinnan alennettuna ateriatuen määrällä; ja

5) opiskelija-aterian alentamaton hinta ei ylitä ravintolan muilta asiakkailta samanlaisesta ateriakokonaisuudesta perittävää arvonlisäverotonta hintaa.

3 §
Ylimääräisen avustuksen myöntämisen edellytykset

Ylimääräisen avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) opiskelijaravintolan pitäjälle on myönnetty 2 §:n mukaista ateriakohtaista avustusta;

2) opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksia ei rahoiteta pääosin julkisista varoista; sekä

3) opiskelijaruokailun osuus ravintolan liikevaihdosta on vähintään 10 prosenttia.

Ylimääräisen avustuksen määrässä otetaan huomioon tilojen muu käyttö ja siitä saatavat tulot.

4 §
Avustukseen oikeuttavat ateriat ja niiden enimmäishinnat

Opiskelija-ateria on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan, juoman, salaatin, leivän ja levitteen. Erikoisannos on kalliimmista raaka-aineista valmistettu opiskelija-ateriaa vastaava ateriakokonaisuus.

Avustukseen oikeuttavan opiskelija-aterian enimmäishinta on 4,54 euroa. Erikoisannoksen vähimmäishinta on 5,69 euroa ja enimmäishinta 6,89 euroa. Opiskelijalta ateriasta perittävää hintaa alennetaan ateriatuen määrällä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettu valtioneuvoston asetus (564/2003).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2012

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Neuvotteleva virkamies
Virpi Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.