37/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen (381/2000) 3 § ja liite 1, sellaisena kuin niistä on liite 1 asetuksessa (673/2007), seuraavasti:

3 §
Yleiset edellytykset ja rajoitukset arvonimen myöntämiselle

Arvonimen saajan tulee olla hyvämaineinen ja nuhteeton. Tämän selvittämiseksi pyydetään rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 2 kohdassa tarkoitetut henkilöä koskevat tiedot.

Henkilö ei voi itse esittää itselleen arvonimeä.

Arkkiatrin arvonimi voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä. Ylisosiaalineuvoksen arvonimi voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä. Pitäjäneuvoksen arvonimi voi olla kunnassa samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministerin sijainen, Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Liite 1

Arvonimet ryhmä 1

  valtioneuvos

  vuorineuvos

Arvonimet ryhmä 2

  energianeuvos

  erikoislähettiläs ja

  täysivaltainen ministeri

  kauppaneuvos

  liikenneneuvos

  maanviljelysneuvos

  matkailuneuvos

  merenkulkuneuvos

  metsäneuvos

  ministeri

  teollisuusneuvos

  valtiopäiväneuvos

  viestintäneuvos

  ylipormestari

Arvonimet ryhmä 3

  apteekkineuvos

  insinöörineuvos

  rahoitusneuvos

  vakuutusneuvos

  yrittäjäneuvos

Arvonimet ryhmä 4

  kaupunginjohtaja

  kaupunkineuvos

Arvonimet ryhmä 5

  arkkiatri

  laamanni

  maaneuvos

  patenttineuvos

  rakennusneuvos

  ylisosiaalineuvos

Arvonimet ryhmä 6

  kanslianeuvos

  lehdistöneuvos

  maakuntaneuvos

  professori

  sairaalaneuvos

Arvonimet ryhmä 7

  budjettineuvos

  eläinlääkintöneuvos

  eräneuvos

  hallitusneuvos

  kalastusneuvos

  kenttäpiispa

  kulttuurineuvos

  kunnallisneuvos

  liikuntaneuvos

  lääkintöneuvos

  maanmittausneuvos

  metsätalousneuvos

  museoneuvos

  nuorisoasiainneuvos

  poliisineuvos

  pääkonsuli

  työsuojeluneuvos

  satamaneuvos

  verotusneuvos

  ympäristöneuvos

Arvonimet ryhmä 8

  ammattikasvatusneuvos

  balettineuvos

  elokuvaneuvos

  järjestöneuvos

  kalatalousneuvos

  kamarineuvos

  kaupallinen neuvos

  kihlakunnanneuvos

  kiinteistöneuvos

  kirjapainoneuvos

  kirjastoneuvos

  kotiseutuneuvos

  kotitalousneuvos

  kotiteollisuusneuvos

  kouluneuvos

  kunnanjohtaja

  käsityöneuvos

  luotsineuvos

  lähetystöneuvos

  musiikkineuvos

  opetusneuvos

  pitäjänneuvos

  pormestari

  puutarhaneuvos

  revisioneuvos

  seurakuntaneuvos

  sosiaalineuvos

  talousneuvos

  teatterineuvos

  terveydenhuoltoneuvos

  uittoneuvos

Arvonimet ryhmä 9

  yliagronomi

  yliarkkitehti

  yli-insinööri

  yli-intendentti

  ylimetsänhoitaja

Arvonimet ryhmä 10

  konsuli

  lähetystösihteeri

  taloustirehtööri

  ylikamreeri

  ylirakennusmestari

Arvonimet ryhmä 11

  rehtori

  varakonsuli

Arvonimet ryhmä 12

  yliopettaja

Arvonimet ryhmä 13

  asessori

  eläinlääkintöasessori

  lehtori

Arvonimet ryhmä 14

  intendentti

  kamreeri

  postimestari

  rovasti

  sotakamreeri

Arvonimet ryhmä 15

  lentokapteeni

Arvonimet ryhmä 16

  director cantus

  director musices

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.