1/2012

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 363/2011:

1 §
Kuulo- ja puhevammaisten erityistarpeet

Kuulo- tai puhevammaiselle käyttäjälle tarjottavan viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c §:ssä tarkoitetun liittymän tulee mahdollistaa videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten internet-yhteys, jonka nopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle vähimmäisnopeuden, ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa.

Lisäksi liittymällä tulee voida hätäpalveluiden käyttämistä varten lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.

2 §
Näkövammaisten erityistarpeet

Näkövammaisen käyttäjän on saatava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun liittymän asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat palvelut esteettömästi. Lisäksi liittymää koskeva lasku ja viestintämarkkinalain 80 §:ssä tarkoitettu laskuerittely on toimitettava hänelle esteettömässä muodossa.

3 §
Erityistarpeen osoittaminen

Käyttäjän on teleyrityksen pyynnöstä esitettävä selvitys vammastaan ja sen edellyttämistä erityistarpeista.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Rakennusneuvos
Juha Parantainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.