Säädökset alkuperäisinä: 2012

1092/2012
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1091/2012
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c §:n muuttamisesta
1090/2012
Verohallinnon päätös yhteisökoron laskemisesta
1089/2012
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1088/2012
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 21 §:n muuttamisesta
1087/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä
1086/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus harjoittelijana toimimisesta liikenneopettajan ja kuljettajantutkintoja vastaanottavan henkilön tehtävissä
1085/2012
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
1084/2012
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
1083/2012
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
1082/2012
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1081/2012
Laki ajokorttilain muuttamisesta
1080/2012
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta
1079/2012
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
1078/2012
Laki opintotukilain muuttamisesta
1077/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2013 liikenneturvallisuusmaksusta
1076/2012
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2013
1075/2012
Valtioneuvoston asetus työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelmasta
1074/2012
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1073/2012
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
1072/2012
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1071/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1070/2012
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1069/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta
1068/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1067/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1066/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1065/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
1064/2012
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta
1063/2012
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
1062/2012
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta
1061/2012
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta
1060/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1059/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1058/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1057/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014
1056/2012
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1055/2012
Valtioneuvoston asetus Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden sihteeristön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1054/2012
Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1053/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
1052/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
1051/2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.