1550/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 §:n 25 ja 40 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1131/2011, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 41 kohta seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:


25) valtionhallinnon työnantajatoiminnan, henkilöstöjohtamisen ja työmarkkinapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen, keskustason työnantajatoiminta, henkilöstön oikeudellisen aseman ja sopimusjärjestelmän perusteet, valtionhallinnon johdon ja johtamisen kehittäminen sekä palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely;


40) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa koskevat asiat;

41) kunnallisen eläkejärjestelmän ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Kirsi Äijälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.