1505/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun  lain   4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 910/2011, uusi 8 momentti seuraavasti:

4 §
Viittaukset muuhun lainsäädäntöön

Sellaisista laivavarusteista, joiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta  on  sovittu kansainvälisesti,  säädetään  laivavarustelaissa (1503/2011).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 83/2011
LiVM 10/2011
EV 60/2011

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.