1464/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työntekijän eläkelain (395/2006), merimieseläkelain (1290/2006), yrittäjän eläkelain (1272/2006) ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisen työeläkeotteen antamiseen vuonna 2012.

2 §
Työeläkeotteen antaminen vuonna 2012

Työntekijän eläkelain 2  §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu eläkelaitos, Maatalousyrittäjien eläkelaitos tai Merimieseläkekassa antaa vuonna 2012 työeläkeotteen, kun:

1) otteen saajan eläketurva on vuoden 2011 lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty vain yksityisten alojen työeläkelakien mukaan; tai

2) otteen saajan eläketurva on vuoden 2011 lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty rinnakkain yksityisten ja julkisten alojen työeläkelain mukaan ja yksityisten alojen työeläkelakien mukainen eläketurva:

a) on järjestetty yrittäjän eläkelain tai merimieseläkelain mukaisesti;

b) sisältää työeläkeotteen lähettämisvuotta edeltävän vuoden lopussa työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 32  §:n 5 momentissa tarkoitetun jatkuvan lisäturvan; tai

c) on järjestetty eläkesäätiössä tai kassassa, jonka ansiotietoja ei ole rekisteröity työeläkejärjestelmän yhteiseen ansaintajärjestelmään.

Eläketurvakeskus antaa vuonna 2012 työeläkeotteen, jos otteen saajalla ei ole rekisteröityjä työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita lainkaan, mutta hänellä on rekisteröityjä palkattomalta ajalta maksettuja etuuksia tai karttunutta eläkettä valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) mukaan.

3 §
Kirjallisen työeläkeotteen antaminen vuonna 2012

Kirjallinen työeläkeote lähetetään vuonna 2012 Suomessa asuvalle työntekijälle, yrittäjälle tai maatalousyrittäjälle, jos hän ei ole kyseisenä vuonna saanut työeläkeotetta julkisten alojen eläkelaitokselta tai eläkelaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta. Kirjallisen työeläkeotteen lähettää se eläkelaitos, jossa työntekijän työsuhde, yrittäjä tai maatalousyrittäjä oli vakuutettu vuoden 2011 lopussa tai viimeksi sitä ennen. Eläketurvakeskus lähettää kirjallisen työeläkeotteen 2  §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa. Kirjallinen työeläkeote voidaan antaa myös työntekijän, yrittäjän tai maatalousyrittäjän omasta pyynnöstä.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 74/2011
StVM 14/2011
EV 69/2011

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.