1393/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 44 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Laskennallisen korvauksen määrä

Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 45 §:ssä tarkoitetun toiminnan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista siten, että korvaus on seitsemän vuotta täyttäneen henkilön osalta 2 300 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan osalta 6 845 euroa vuodessa.

2 §
Alkukartoituksen järjestämisestä maksettava korvaus

Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 700 euroa jokaisesta alkukartoitukseen osallistuneesta. Korvaus voidaan maksaa saman henkilön osalta vain kerran.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että kunta on järjestänyt ainakin kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (570/2011) 1 §:n 2 momentin mukaisen alkuhaastattelun.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettu valtioneuvoston asetus (571/2011).

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Juha-Pekka Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.