1328/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 34 § ja

muutetaan 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 4 momentti ja 23 §:n 2 momentti seuraavasti:

8 §
Takuueläkkeen määrä

Jos takuueläke myönnetään ennen kuin hakija täyttää 65 vuotta, täysimääräistä takuueläkettä vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta takuueläke varhennetaan siitä, kun hakija täyttäisi 65 vuotta. Takuueläkettä ei kuitenkaan vähennetä, jos hakija saa 7 §:n 1 momentin 2—6 kohdan mukaista eläkettä tai korvausta, kansaneläkelain 11 §:n tai työntekijän eläkelain 12 §:n 3 momentin mukaista vanhuuseläkettä taikka takuueläke myönnetään maahanmuuttajalle tämän lain 7 §:n 2 momentin perusteella.


10 §
Takuueläkkeen tarkistaminen

Jos takuueläkkeen saaja saa 9 §:n 2 momentin mukaista muualta kuin Suomesta maksettavaa eläkettä tai korvausta, takuueläke tarkistetaan myös, kun takuueläkkeen alkamisesta tai edellisestä tarkistamisesta on kulunut kaksi vuotta (määräaikaistarkistus). Määräaikaistarkistuksen toteuttamiseksi Kansaneläkelaitos lähettää takuueläkkeen saajalle tarkistushakemuksen, joka on palautettava määräajassa.

23 §
Takuueläkkeen lakkaaminen

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, takuueläke lakkautetaan määräaikaistarkistuksen ajankohdasta, jos eläkkeensaaja ei ole palauttanut hänelle 10 §:n 4 momentin perusteella lähetettyä tarkistushakemusta määräajassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä lailla kumottua 34 §:ää ei sovelleta lain voimaantuloa edeltävälle ajalle myönnettävään takuueläkkeeseen tai tuolle ajalle myönnetyn takuueläkkeen tarkistamiseen, jos päätös asiasta annetaan vasta lain tultua voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 44/2011
StVM 9/2011
EV 42/2011

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.