1300/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen (784/2010) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Valtion maksama kustannusten korvaus

Kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti valtion eläkejärjestelmän toimeenpanosta kunnalliselle eläkelaitokselle aiheutuvista kustannuksista seuraavasti:

1) Sellaiset kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa valtion kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti;

2) Kaikkien kunnallisen eläkelaitoksen hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista yhteisistä kustannuksista valtio korvaa aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka sen kustannukset kunakin vuonna muodostavat kunnallisen eläkelaitoksen kustannuksista. Eläkelaitosten yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät valtion eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan siten kuin 3—5 kohdissa määrätään;

3) Eläketoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmästä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on kunnallisen eläkelaitoksen hoitamista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

4) Eläkkeiden maksutoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmän maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on kunnallisen eläkelaitoksen hoitamien eläkejärjestelmien yhteensä maksussa olevista eläkkeistä vuoden lopussa;

5) Tukitoiminnoissa valtion korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan kunnallisen eläkelaitoksen eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko kunnallisen eläkelaitoksen henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 3 kohdan mukaisella luvulla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.