1292/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 44 § seuraavasti:

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentista poiketen Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti ja Sisä-Suomen maistraatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta. Tiedot tallettanut maistraatti vastaa tallettamistaan tiedoista.

Lapin maistraatti vastaa Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueen kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen ylläpidosta niissä tapauksissa, joissa tarve näitä tietoja koskevien lisäysten, muutosten tai korjausten tekemiseen väestötietojärjestelmään tulee ilmi Lapin maistraatin käsitellessä Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevia muuttoilmoituksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.