1269/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkamerkistä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 23 §:n 5 kohdan nojalla:

1 §
Yleistä

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla ja pysäköinnintarkastajalla tulee valvontatehtävää suorittaessaan olla mukana tämän asetuksen mukainen virkamerkki.

2 §
Virkamerkin sisältö

Virkamerkissä on oltava valokuva virkamerkin haltijasta. Virkamerkissä on mainittava:

1) virkamerkin haltijan nimi;

2) virkamerkin voimassaoloaika;

3) virkamerkin numero; sekä

4) virkamerkin antanut kunta ja sen viranomainen.

Lisäksi virkamerkissä on oltava sen antajan allekirjoitus sekä antamisaika- ja paikka.

Virkamerkkiin voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

3 §
Virkamerkin tunnuskuva

Virkamerkin kääntöpuolella on oltava sisäasiainministeriön päätöksen (136/1971) mukainen kunnallisen pysäköinninvalvojan ja hänen apulaisensa tunnusmerkki.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.