1268/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus pysäköinninvalvonnassa käytettävistä asiakirjoista, viranomaisten välisistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä rengaslukon ominaisuuksista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 23 §:n 1—4 kohdan nojalla:

1 §
Pysäköinninvalvonnassa käytettävät asiakirjat

Pysäköinninvalvonnassa käytettävät asiakirjat laatii niitä käyttävä viranomainen. Poliisi voi käyttää myös alueen kunnallisen pysäköinninvalvonnan laatimaa asiakirjaa.

Pysäköinninvalvonnassa käytettävät asiakirjat arkistoi asiakirjan antanut viranomainen siten, että asiakirjasta ilmenevät tiedot ovat käytettävissä vähintään kuuden vuoden ajan asiakirjan antamisesta. Kunnallinen pysäköinninvalvonta kuitenkin arkistoi kunnan alueella kunnallisen pysäköinninvalvonnan asiakirjalla määrätyt pysäköintivirhemaksua koskevat asiakirjat.

2 §
Viranomaisten väliset ilmoitukset pysäköinninvalvonnassa

Poliisin on ilmoitettava kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle kunnan alueella määräämästään pysäköintivirhemaksusta. Poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta voivat myös keskenään sopia muusta pysäköinninvalvontaa koskevasta yhteistyöstä.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan on ilmoitettava poliisille suorittamastaan ajoneuvon siirrosta ja rengaslukon kiinnittämisestä. Kunnalliset pysäköinninvalvonnat voivat välittää pysäköintivirhemaksuja ja muitakin pysäköinninvalvontaa koskevia tietoja myös keskenään.

Pysäköinninvalvontaa koskevat viranomaisten väliset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai sähköisellä tiedonsiirrolla.

3 §
Kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämistä koskevassa hakemuksessa esitettävä selvitys

Aluehallintovirastolle jätettävään kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämistä koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys alueen liikennetiheydestä ja kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävään määrättävän henkilön kelpoisuudesta. Lisäksi hakemuksessa on perusteltava tarve kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämiselle sekä esitettävä suunnitelma kunnallisen pysäköinninvalvonnan organisaatiosta ja käytännön järjestelyistä kunnassa. Hakemuksessa on myös ilmoitettava kunnan alue, jota hakemus koskee.

Hakemukseen on liitettävä alueen poliisilaitoksen lausunto. Aluehallintovirasto voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

4 §
Rengaslukon ominaisuudet

Pysäköinninvalvonnassa voidaan pysäköintivirheen johdosta käyttää rengaslukkoa siten kuin pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa (727/2011) säädetään.

Rengaslukon on oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että se estää mahdollisimman tehokkaasti ajoneuvon liikkeelle lähdön, mutta ei tarpeettomasti vahingoita ajoneuvoa. Rengaslukko tulee voida myös kiinnittää ja irrottaa siten, ettei se vahingoita ajoneuvoa. Rengaslukko tulee voida irrottaa sillä paikalla, jossa se on kiinnitetty.

Rengaslukon on oltava kooltaan ja väriltään sellainen, että se on selkeästi havaittavissa ajoneuvon ulkopuolelta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.