1260/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) II-1 ja II-2 lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön Lontoossa 21 päivänä toukokuuta 2010 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksillä MSC.291(87) ja MSC.292(87) tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 17 päivänä kesäkuuta 2011, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 niin kuin niistä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston määräyskokoelmassa www.finlex.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.