1204/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 22 §:n nojalla:

1 §
Eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvä yksinkertaistettu tuntemismenettely

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008), jäljempänä rahanpesulaki, 12 §:ssä tarkoitettua yksinkertaistettua tuntemismenettelyä voidaan noudattaa sellaisessa leasing- tai osamaksurahoitussopimuksessa, jolla rahoitetaan aineellista omaisuutta, ja jossa kohde-etuuden laillinen ja tosiasiallinen omistajuus säilyy rahoituksen myöntäjällä vähintään sopimuksen keston ajan ja joka täyttää seuraavat edellytykset:

1) rahoitussopimuksen enimmäismäärä on 15 000 euroa ja sopimus perustuu rahoituksen myöntäjän ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen;

2) rahoitussopimukseen perustuvat maksut suoritetaan käyttäen asiakkaan tiliä direktiivin (2005/60/EY), joka on annettu rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen, soveltamisalaan kuuluvassa luottolaitoksessa tai sellaisessa kolmannessa maassa sijaitsevassa luottolaitoksessa, jossa on säädetty mainitun direktiivin vaatimuksia vastaavista vaatimuksista;

3) kyseessä oleva sopimus tai siihen liittyvät liiketoimet eivät ole anonyymejä, asiakassuhdetta voidaan seurata rahanpesulain 9 §:n 2 momentin mukaisesti ja rahanpesulain 9 §:n 3 momentin edellyttämä epäilyttävien liiketoimien havaitseminen oikea-aikaisesti ei vaarannu; ja

4) rahoitussopimukseen perustuvia etuja ei voida realisoida kolmannen hyväksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdasta poiketen voidaan käyttää enimmäismäärää, joka saadaan kertomalla vuotuinen leasingvuokrien tai osamaksuerien määrä sopimuksen kestoajalla. Tällöin asiakkaan rahoituksen myöntäjälle maksamien leasingvuokrien tai osamaksuerien keskimääräinen vuotuinen määrä ei kuitenkaan saa ylittää 15 000 euroa.

Jos rahoitussopimus ei enää täytä 1 momentin edellytyksiä, yksinkertaistettua menettelyä ei saa noudattaa.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011.

  Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Erkki Sarsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.