1182/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annettu laki (1057/1982), jäljempänä kumottava laki.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

Kumottavan lain 3, 4, 4 a, 4 b, 5 ja 6 §:ää sovelletaan siihen saakka, kunnes 3 §:ssä tarkoitetun rahoituksen loppuun maksamisesta on kulunut 15 vuotta.

Sen estämättä, mitä sovellettaviksi jäävissä 4 ja 4 a §:ssä säädetään, tuen takaisinperinnästä päättää aluehallintovirasto metsäkeskuksen tehtyä asiaa koskevan esityksen. Aluehallintoviraston tehtyä kumottavan lain 4 a §:ssä tarkoitetun takaisinperintäpäätöksen lakkaa alueen kumottavan lain 3 §:n 1 momentin mukainen hoitovelvollisuus.

Tämän lain voimaan tullessa metsäkeskuksessa vireillä oleva tuen takaisinperimistä koskeva asia siirtyy aluehallintoviraston ratkaistavaksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 27/2011
MmVM 3/2011
EV 31/2011

  Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.