1155/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 48 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1262/2010:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin kemikaaleihin, joista toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (553/2008) mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1259/2006) tarkoitettuihin kasvinsuojeluaineisiin.

2 §
Tietojen ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa REACH-asetuksen 31 artiklan mukaisen ja ammattikäyttöön tai yleiseen kulutukseen tarkoitetun kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, on toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;

2) yhteyshenkilön nimi;

3) kemikaalin nimi sekä kemikaalituoterekisterin ilmoitusnumero, jos sellainen on kemikaalille annettu;

4) Suomeen tuotavasta kemikaalista: tuleeko kemikaali EU- tai ETA-alueelta vai näiden ulkopuolelta;

5) aineen valmistajan tai seoksen formuloijan osalta kemikaalin vuotuinen valmistusmäärä; ja

6) Suomeen tuonnista vastaavan toiminnanharjoittajan osalta kemikaalin vuotuinen maahantuontimäärä.

Kemikaalin määrä ilmoitetaan tonnimääränä seuraavasti:

 1) 0,1—1 tonnin välillä määrä ilmoitetaan 0,1 tonnin tarkkuudella;

 2) 1—100 tonnin välillä määrä ilmoitetaan 1 tonnin tarkkuudella;

 3) 100—1 000 tonnin välillä määrä ilmoitetaan ± 10 %:n tarkkuudella; ja

 4) > 1 000 tonnin määrä ilmoitetaan ± 20 %:n tarkkuudella.

3 §
Tietojen ilmoittamisen ajankohta

Edellä 2 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava kultakin vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tiedot on toimitettava vain niiden muuttuessa.

Jos tehdään kemikaali-ilmoitus uudesta 1 §:ssä tarkoitetusta kemikaalista, määrätiedot on toimitettava ilmoitusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen tiedot on toimitettava vain niiden muuttuessa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien määrätietojen toimittamisesta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1233/2000).

  Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.