1148/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 6 a §:n 5 momentin, 6 b §:n 3 momentin, 7 a §:n 6 ja 11 momentin, 7 c §:n 4 momentin ja 14 b §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa laissa (387/2008) ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b §:n 1, 2, 3, 6 ja 7 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa laissa (388/2008) seuraavaa:

1. Kansaneläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu maksukatto on 1.1.2012 lähtien 636 euroa.

2. Kansaneläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on 1.1.2012 lähtien enintään 10,60 euroa.

3. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2012 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti
 2 1 278 11,5
 3 1 576  9,4
 4 1 871  7,9
 5 1 996  7,9
 6 2 121  7,9

4. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2012 lähtien 125 euroa.

5. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 5 momentissa tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä päivähoitomaksu on 1.8.2012 lähtien 238 euroa kuukaudessa.

6. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 9 momentissa tarkoitettu kokopäivähoidosta perittävä maksu on 1.8.2012 lähtien enintään 264 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 24 euroa.

7. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2012 lähtien kuukausittain vähintään 99 euroa.

8. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 1.1.2012 alkaen vähintään 25 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti.

9. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat 1.1.2012 lähtien seuraavat:

Kotitalouden koko, henkilöä Tulorajateuroa/kk Vähennysprosentti
        1        528 35
        2        975 22
        3     1 528 18
        4     1 890 15
        5     2 288 13
        6     2 627 11

10. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 3 momentissa tarkoitettu tulorajan korotus on 321 euroa kustakin henkilöstä kotitalouden seitsemännestä henkilöstä alkaen 1.1.2012 lähtien.

  Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.