1129/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §
Silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoitus

Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten silakan tai kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 ja leveyspiirin 59°50′N eteläpuolella osa-alueella 29 ja niiden näiltä alueilta kalastaman silakka- tai kilohailisaaliin hallussa pitäminen, jälleenlaivaus ja purku ovat kiellettyjä.

Edellä 1 momentissa säädetty kielto ei koske silakan tai kilohailin troolikalastusta ICES osa-alueella 32, jota harjoitetaan Suomen perusviivan ja Suomen rannikkoviivan välillä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

  Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.