1123/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 §:n 2 momentin ja 21 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) mehiläisiin ja kimalaisiin;

2) turkiseläimiin;

3) hirvieläimiin, lukuun ottamatta poroa, sekä

4) kamelieläimiin.

2 §
Ilmoitukset eläintenpitäjä ja pitopaikkarekistereihin

Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset toimitetaan sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

3 §
Luettelon pitäminen

Eläimistä pidetään luetteloa eläintunnistusjärjestelmälain 21 ja 22 §:n mukaisesti.

4 §
Voimaantulo siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos eläintenpito on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläintenpitäjää koskeva ilmoitus sekä saman lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu pitopaikkaa koskeva ilmoitus annettava tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2012. 

  Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.