1088/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

säädetään työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n 4 momentin ja 14 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vedessä rakennustyötä tekevän ja sukelluslaitteita käyttävän työntekijän (sukeltaja) erityisistä pätevyysvaatimuksista ja sukellustyötä varten tehtävästä turvallisuussuunnitelmasta.

Vedessä tehtävästä rakennustyöstä säädetään lisäksi rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (205/2009).

2 §
Erityiset pätevyysvaatimukset

Sukeltajalla tulee olla suoritettuna ammattisukeltajan ammattitutkinto tai soveltuva kevytsukeltajan tutkinto.

Vaadittava kevytsukeltajan tutkinto määräytyy sukellussyvyyden, työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmän mukaan.

Ulkomailla saadun ammattipätevyyden tunnustamisesta säädetään erikseen.

3 §
Turvallisuussuunnitelma

Työnantajan on tehtävä sukellustyötä varten työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun työn ja työympäristön vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella työpaikka- ja työvaihekohtainen kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Turvallisuussuunnitelmasta tulee tarpeellisessa laajuudessa ilmetä 1 momentissa tarkoitetun arvioinnin sisältö ja turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet seuraavista asioista:

1) työn ja työolosuhteiden erityisvaatimukset;

2) työntekijöiden pätevyys- ja ammattitaitovaatimukset;

3) sukellusryhmän turvallinen kokoonpano;

4) käytettävät sukelluslaitteet ja muut työvälineet;

5) pelastautuminen, yhteydenpito, ensiapu ja muu toiminta onnettomuustilanteissa;

6) muut työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Turvallisuussuunnitelma on tehtävä ymmärrettävässä muodossa ja käsiteltävä asianosaisten työntekijöiden kanssa. Turvallisuussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annettu työministeriön päätös 674/1996.

Päätöksen nojalla saatu pätevyys jää kuitenkin voimaan.

  Helsingissä  20 päivänä  lokakuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.