1053/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 42 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Lupahakemuksen ja ilmoituksen liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 8 §:ssä tarkoitettuun lupahakemukseen ja 11 §:ssä tarkoitettuun, toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;

2) kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

3) omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä;

4) toimintasuunnitelma;

5) toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;

6) pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;

7) pelastusviranomaisen lausunto;

8) terveydensuojeluviranomaisen lausunto;

9) sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;

10) jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä

11) jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan lupahakemukseen ja ilmoitukseen on liitettävä ne 1 momentissa tarkoitetut liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

2 §
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle suoritettava maksuosuus

Aluehallintovirastojen tulee suorittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 41 §:ssä tarkoitettuna osuutena 50 prosenttia yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksujen tuotosta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Asetuksen 2 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2012 lukien perittäviin vuosimaksuihin.

  Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.