1052/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (289/2010) uusi 11 a § seuraavasti:

11 a §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 §:n nojalla annetut luvat ja 32 §:ssä tarkoitetut vuosimaksut, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii seuraavat kiinteät maksut:

1) yksityisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa 1 500 euroa;

2) päätös yksityisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta 400 euroa; ja

3) luvan saaneen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan vuosimaksu 100 euroa kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä.

Uudelta luvan saneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vuosimaksua ei peritä luvan saaneelta palvelujen tuottajalta sen kalenterivuoden osalta, jolloin toiminta on loppunut viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

  Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.