1034/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

lisätään yliopistoista annettuun valtioneuvoston asetukseen (770/2009) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa yliopistolain (558/2009) 43 a §:ää sovelletaan koulutukseen, joka johtaa johonkin seuraavista yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisista tutkinnoista:

1) farmaseutin tutkinto ja proviisorin tutkinto;

2) hammaslääketieteen kandidaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto;

3) lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto;

4) psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin tutkinto;

5) humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto logopedian alalla.

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa yliopistolain 43 a §:ää sovelletaan lisäksi sosiaalityön koulutukseen ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (564/1994) tarkoitettuun psykoterapeuttikoulutukseen sekä yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1—5 kohdan mukaisiin opettajankoulutuksen opintoihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.