975/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 9 §:n 3 momentin ja 32 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Virat sekä henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtajan nimittää tai ottaa Maahanmuuttovirasto.

Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtaja päättää keskuksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtaja nimittää tai ottaa keskuksen henkilöstön.

2 §
Virkavapaus

Maahanmuuttovirasto myöntää valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtajalle virkavapauden. Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtaja myöntää virka- tai muun vapauden muulle henkilöstölle. Sellaisen virka- tai muun vapauden myöntämisestä, johon henkilöstöllä on oikeus lain, asetuksen taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla, voidaan määrätä työjärjestyksessä.

3 §
Työjärjestys

Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä toiminnan muusta järjestämisestä määrätään niiden työjärjestyksessä. Valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen työjärjestyksen vahvistaa keskuksen johtaja.

4 §
Vastaanottopalveluista perittävä maksu

Vastaanottopalveluista perittävä maksu on enintään 9 euroa vuorokaudelta. Jos vastaanottokeskuksessa tarjotaan vastaanottopalveluina myös ateriat, ateriasta perittävä maksu on enintään 3 euroa aterialta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

  Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Tiina Sinkkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.