971/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1031/2009) 3 § seuraavasti:

3 §
Kunnalle valvontatehtävistä maksettava korvaus

Kunnalle maksetaan valtion varoista korvaus niistä kustannuksista, jotka sille on aiheutunut eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen valvontatehtävien suorittamisesta.

Korvauksen perusteena on kustannusten ohella valvontatehtävään käytetty aika matkoihin käytetty aika mukaan lukien. Korvauksen perusteena oleviin todellisiin kustannuksiin lasketaan:

1) valvontatehtävään käytetyn työajan palkkakustannukset henkilösivukuluineen;

2) valvontatehtävästä aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset todellisina;

3) valvontatehtävässä käytetyt aineet, tarvikkeet ja tavarat;

4) valvontatehtävään liittyvien välttämättömien palvelujen ostot; ja

5) osuutena yhteiskustannuksista viisi prosenttia palkkakustannusten yhteismäärästä.

Eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin mukaisten valvontatehtävien hoitamisesta maksaa kunnalle korvauksen Elintarviketurvallisuusvirasto ja eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 3 momentin mukaisten valvontatehtävien hoitamisesta maksaa kunnalle korvauksen aluehallintovirasto laskutusta vastaan.

Laskuun tulee liittää yksilöity selvitys käytetystä työajasta, valvontatehtävistä ja aiheutuneista kustannuksista. Selvitys on annettava eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin mukaisista valvontatehtävistä Elintarviketurvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti ja eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 3 momentin mukaisista valvontatehtävistä aluehallintoviraston vahvistaman kaavan mukaisesti. Vuoden viimeinen lasku on toimitettava viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15 päivään mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.