945/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 2008—2010 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus euroa
Rannikko/Etelärannikko 32,78
Rannikko/ Pohjanmaa 28,24
Lounais-Suomi 35,37
Häme-Uusimaa 35,92
Kaakkois-Suomi 34,17
Pirkanmaa 35,21
Etelä-Savo 33,79
Etelä-Pohjanmaa 29,96
Keski-Suomi 33,86
Pohjois-Savo 30,96
Pohjois-Karjala 30,58
Kainuu 28,27
Pohjois-Pohjanmaa 25,67
Lappi 25,27
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2011 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 18 päivänä elokuuta 2010 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (726/2010).

  Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ympäristöylitarkastaja
Maarit Loiskekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.