942/2011

Annettu Helsingissä 2 päivänä elokuuta 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1288/2010) 1 §:n 1 momenttiin uusi 6 a kohta seuraavasti:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:


6 a) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 5 §:ssä tarkoitettu erivapauspäätös rehtorin tai opettajan kelpoisuusvaatimuksista 375 euroa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2011 tai myöhemmin vireille tulleisiin erivapautta koskeviin hakemuksiin.

  Helsingissä 2 päivänä elokuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitussihteeri
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.